• Tax returns

    כללי המשחק השתנו מאוד בכל הנוגע לאכיפה של רשויות המס בארה"ב את חובתם של אזרחים אמריקאים הגרים מחוץ לארה"ב להגיש דוחות המס ולדווח על חשבונות בנק בישראל שבבעלותם.

    המשך לקרוא

החזרי מס - Tax returns

חובת הגשת דוחות

ביטוח רפואי מנדטורי

קנסות ועונשים על אי דיווח

דף פתיחה - כללי המשחק השתנו מאוד בכל הנוגע לאכיפה של רשויות המס בארה"ב את חובתם של אזרחים אמריקאים הגרים מחוץ לארה"ב להגיש את דוחות המס ולדווח על חשבונות בנק בישראל שבבעלותם. המשך לקרוא

האם אתה מחויב בהגשת דוח מס? - על פי חוק ישנם 3 קריטריונים מרכזיים המסייעים לקבוע האם הינכם מחוייבים בהגשת דוח מס בארה"ב(Tax return ) בשנה ספציפית בתור אזרחים אמריקאים: המשך לקרוא

האם יש לך חבות מס? - הגשת הדוח אינה מציינת חבות מס . ההפך הוא הנכון! יש לעשות הפרדה בין חובת דיווח לבין חבות מס בפועל. אלו שני דברים שונים בתכלית. המשך לקרוא

זמני הגשת דוחות מס בארה"ב - מהם האופציות העומדות ברשותכם מבחינת זמני הגשת דוחות המס בארה"ב? המשך לקרוא

קנסות ועונשים על אי הגשת דוח ואי תשלום מס בזמן - ישנם שלושה סוגי קנסות שחלים על הגשת דוח ואי תשלום המס בזמן המשך לקרוא

עצמאים בישראל - ההבדל המשמעותי ביותר מבחינת מיסוי בין שכירים ועצמאים בישראל מתמקד בחובת תשלומי ביטוח לאומי ( Social security payments ) וביטוח רפואי ( Medicare ) במסגרת הגשת ה-Tax return . המשך לקרוא

טפסים ומידע לצורך הכנת דוחות המס - לצורך הכנת דוח המס בארה"ב יש לספק נתונים אישיים ופירוט הכנסות של מגישי הדוח המשך לקרוא

ביטוח לאומי בארה"ב - הטבות ותשלומי ביטוח לאומי מארה"ב מתחלקים לשני סוגים עיקריים: 1. קבלת תשלומי פנסיה – Social security benefits 2. קצבת נכות – Disability benefits המשך לקרוא

מס ירושה בארה"ב - על פי חוקי המס בארה"ב חל מס ירושה על חלקה של הירושה העולה על הסכום הפטור ממס כמוגדר בחוק. המשך לקרוא

קריטריונים לקבלת תשלומי ביטוח לאומי מארה"ב - אזרחים אמריקאים המתגוררים בישראל זכאים לקבל תשלומי ביטוח לאומי גם במידה והינם מתגוררים בישראל כל עוד עומדים בקיטריונים שהוצבו על ידי מוסד הביטוח הלאומי בארה"ב. המשך לקרוא

דרכי תשלום לביטוח הלאומי בארה"ב - 1.עבודה כשכיר בחברה אמריקאית הפועלת בארה"ב או בישראל – במידה והינכם עובדים בחברה אמריקאית אתם רשאים לבצע הפרשות ביטוח לאומי לארה"ב דרך המעסיק שלכם. עליכם לפנות באופן ישיר למעסיק שלכם ולספק לו את כל המידע האישי המשך לקרוא

Obama care - חובת ביטוח רפואי בארה"ב - מהי השפעת ה-Obama care על אזרחים אמריקאים המתגוררים בישראל? המשך לקרוא

רפורמת טראמפ - שינויים עיקריים תחת רפורמת טראמפ (2017-2018) המשך לקרוא

Virtue Tax
תובל 13, קומה 7 ( בית אמריקה-מתחם הבורסה ) רמת גן-תל אביב
נייד: 054-7299749
משרד : 072-2520100
פקס : 077-4448773