נייד : 054-7299749

משרד : 072-2520100

זקוקים לייעוץ מס מקצועי?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  השקעה באמצעות שותפות  בארה"ב (  טופס k-1 ) – מה עלייך לדעת

  בסקירה זו נעבור על שני היבטים משמעותיים המתייחסים להפקת הכנסה כחלק משותפות אמריקאית:

  1. מהו טופס k-1 – מבנה הטופס כולל ביאור והסבר לכל חלקיו
  2. ניכוי מס במקור ( טופס 8805 ) לאזרחים זרים – אחוז הניכוי מס ברמה הפדרלית והמדינתית , קבלת החזרים על ניכוי מס עודף והאם ניתן להימנע או להקטין את ניכוי המס.

  מהו טופס k-1 ?

  זהו טופס המס המתקבל על ידי השותפות ומטרתו לדווח על הכנסות, הפסדים וזיכויים לצורכי מס בהתאם לחלקך היחסי בשותפות.

  מתי צפוי להתקבל הטופס k-1 על ידי השותפות?

  זמני קבלת הטופס משתנים בהתאם לזמן הגשת דוח השותפות. לרוב טופס זה מתקבל בין מרץ לספטמבר. אנו ממליצים לפנות ישירות לשותפות לצורך קבלת מידע מדויק בנושא.

  מבנה טופס ה k-1

  הטופס בנוי מ-3 חלקים:

  • חלק ראשון ( Part 1 )– מידע על השותפות : כולל מספר מזהה של השותפות לצורכי מס ( EIN ) וכתובת
  • חלק שני ( Part 2 )– מידע אישי של השותפ/ה בשותפות הכולל את המידע הבא:
  • מספר זיהוי אישי לצורכי מס – במידה ולא הונפק מספר ITIN יש לרשום applied for
  • כתובת מלאה של השותפ/ה
  • זיהוי השותפ/ה כיישות אמריקאית ( domestic partner )  או יישות זרה ( foreign partner ). בנוסף יוגדר האם השותף היא שותף פעיל ( General partner ) או שותף פסיבי ( Limited partner )
  • הגדרת סוג השותפ/ה – חברה בע"מ , שותפות , יחיד , יישות שקופה לצורכי מס , נאמנות וכו.
  • אחוזי בעלות ואחוזי זכאות לרווח/הפסד בתחילת וסוף השנה – שימו לב כי אחוז האחזקה שלכם בשותפות לאו דווקא מציין את אחוז הזכאות שלכם לרווח/הפסד. במידה ויש הבדלים בין הנ"ל אנו ממליצים בדיקת הנושא מול השותפות.
  • התחייבויות המשויכות לשותף והאם יש אחריות אישית לפירעון החוב:

  ישנם שני סוגי התחייבויות:

  • Recourse liability : התחייבות שבו הלווה אחראי באופן אישי על החזרת ההלוואה
  • Recourse liability Non – התחייבות שבו הלווה אינו אחראי באופן אישי על החזרת ההלוואה. לרוב בעיסקאות נדל"ן רוב המוחלט של ההתחייבויות המשויכות לשותפ/ה יוגדרו בקטגוריה זו. התחייבויות שנלקחו ממוסדות פיננסיים עבור משכנתא על הנכס יוגדרו בקטגוריה של Qualified Nonrecourse Financing
  • סיכום חלקו של השותף ברמה החשבונאית

  מידע זה יכלול את תחילת היתרה משנה קודמת , סכום הכסף שהושקע בשנה זו על ידי השותפ/ה , הרווח/הפסד שששויך וחלוקת כספים שהתבצעה.

  להלן דרך חישוב יתר החשבון בסוף השנה ( Ending capital account ):

  יתרת החשבון בתחילת השנה ( Beginning capital account )

  +

  כסף שנתרם במהלך השנה ( Capital contributed during the year )

  +

  רווח ( Current year net income )

  הפסד ( Current year net loss )

  חלוקות כספים ( Withdrawals and distributions )

  • חלק שלוש ( Part 3 ) : פירוט הרווח,הפסד ,חלוקות הכספים, זיכויים וניכויים ששויכו לשותף במהלך השנה.

  להלן ביאור כל סעיף בחלק זה:

  1. רווח או הפסד מפעילות עסקית ( Ordinary business income/loss ) –

  הרווח/הפסד מחושבים על בסיס סכימת ההכנסות וההוצאות המוגדרות בעמוד 1 בטופס  1065 ( דוח שותפות ).

  לרוב ישנם מספר סוגי הכנסות מרכזיות שידווחו תחת סעיף זה:

  • רווח הוני על נכס שהוחזק מתחת לשנה
  • פליפים / בנייה חדשה
  • רווח מפעילות עסקית

           לרוב ישנם מספר סוגי הוצאות מרכזיות שידווחו תחת סעיף זה:

  • עמלות עבור "כניסה" להשקעה במסגר שותפות ( Placement fees )
  • הוצאות עורך דין/הנהלת חשבונות/רואה חשבון
  • הוצאות עבור ריביות שאינן משויכות לנכס הנדל"ן
  • הוצאות עסקיות
  • הפסד הוני מנכס שהוחזק מתחת שנה
  • הפסד מפליפים/בנייה חדשה
  • הפסד מפעילות עסקית
  1. רווח או הפסד מהשכרת נכס נדל"ן (Net rental real estate income/loss) –

  הרווח/הפסד המדווחים בסעיף זה מהווים סכימה של כלל ההכנסות וההוצאות המשוייכים להשכרת נכס/י הנדל"ן בארה"ב במסגרת טופס 8825.

  מדוע מוגדר לי הפסד משמעותי בסעיף זה?

  במידה ומופיע הפסד משמעותי בסעיף זה ישנה אפשרות שהשותפות בחרה בפוזיציה מיסויית של לקיחת פחת מואץ על הנכס באמצעות cost segregation . מטרת פוזיציה מיסויית זו מצד השותפות היא דחיית המס לשותפים על הכנסות משכר דירה על ידי הכרה בהפסד משמעותי.

  לרוב, פוזיציה זו תוביל לכך שעד מכירת הנכס לא תהיה חבות מס על הכנסות שוטפות משכר דירה.

  ניתן לבחור בפוזיציה זו רק עבור נכסים "מניבים" ( קרי: נכס שמושכר או מיועד להשכרה).

  1. רווח או הפסד משכר דירה אחר (Other net rental income/loss)

  4A. תשלומים מובטחים משירות ( Guaranteed Payments for services)

  תשלומים אלו מהווים תשלום "מובטח" עבור שותף אקטיבי ( general partner ) בעיסקה עבור הפעילות שהוא מבצע ללא תלות ברווחיות הנכס. תשלום זה מהווה כמעין "תשלום שכר" ( נזכיר כי במידה ואינך אזרח אמריקאי או בעל גרין אינך יכול לעבור כשכיר בארה"ב) ומהווה יתרון משמעותי לצורכי הפחתת ניכוי המס במקור במסגרת פקודת המס IRC &740

  4B. תשלומים מובטחים מ השקעתהון (Guaranteed Payments for capital)

  תשלומים אלו מהווים תשלום "מובטח" בעיסקה עבור ההון שהושקע ללא תלות ברווחיות הנכס.

  1. . הכנסת ריבית (Interest Income)

  לרוב, הכנסה משמעותית מריבית תסווג כ Non effectively connected income  ותהיה בעלת שיעור מס קבוע בארה"ב ( פטורה ממס תחת ה-Portfolio exempt interest ) או בעלת שיעור מס של 17.5% בהתאם לאמנת המס בין ישראל לארה"ב.  סיווג הכנת הריבית יבוא לידי ביטוי בטופס 1042S או תחת k-3.

  • A. דיווידנדים רגילים ( Ordinary dividends)

  לרוב, הכנסה מדיבידנד תסווג כ Non effectively connected income  ותהיה בעלת שיעור מס של 25%  בארה"ב בהתאם לאמנת המס בין ישראל לארה"ב.  סיווג הכנת הדיוידנד יבוא לידי ביטוי בטופס 1042S או תחת k-3.

  6B. דיווידנדים מאושרים (Qualified Dividends)

  1. תמלוגים (Royalties)

  8.. רווח או הפסד הון טווח קצר (Net short-term capital gain/loss)

  עבור נכס שהוחזק מתחת לשנה.

  A9. רווח הון או הפסד הון טווח ארוך (Net long-term capital gain/loss)

  עבור נכס שהוחזק מעל לשנה.

  9C. פחת (Unrecaptured section 1250 gain)

  על פי חוק עם מכירת הנכס יש להוסיף את כל הפחת שנלקח במהלך השנים כרווח הוני במכירה ( Recapture depreciation )

  לדוגמא: בשנת 2019 רכשת נכס בשווי $100K כשהחלוקה לצורכי מס הינה $20K  עבור הקרקע ו $80K עבור מרכיב המבנה.נניח שעד מועד מכירת הנכס בשנת 2023 היה שימוש בפחת בגובה של K$15, והנכס נמכר בשנת 2023 בשווי של $150 

  חישוב הרווח יתבצע כדלקמן : סכום מכירה (k 150  )   פחות עלות רכישה (k 100 ) ועוד הפחת שנלקח (k 15 ) = 65k

  1. 10. רווח או הפסד הון ממכירה (Net section 1231 gain /loss)

  בסעיף זה יבוא לידי ביטוי הרווח/הפסד ממכירת נכס שנעשה שימוש בפחת. הרווח שבא לידי ביטוי בסעיף זה כולל את הרווח ההוני המוגדר בסעיף 9C עבור פחת שנלקח ( Recapture depreciation ). כלומר: אין להגדיר את הסכום המופיע בסעיף 9C כרווח הון נוסף.

  1. . הכנסות אחרות (Other income)
  2. . הפחתת פחת מואץ (Section 179 deduction)
  3. . הפחתות אחרות (Other Deductions)
  4. הכנסות פטורות ממס או הוצאות שאינן מוכרות לצורכי מס.
  5. . חלוקת כספים (Distributions)

  חלוקת כספים מהווה את התשלומים שחולקו על ידי השותפות בשנת המס.

  לתשומת ליבך:

  חלוקת כספים אינה מהווה הכנסה החייבת במס

  המס מחושב רק על בסיס הרווח לצורכי מס על פי הסעיפים הנ"ל.

  לדוגמא:

  במידה ובסעיף 2 מוגדר הפסד על סך $2000 בעוד שבסעיף 19 מוגדר כי חלוקות הכספים שקיבלת במהלך השנה היו $8000  חלוקות אלו יהיו פטורות ממס ויהוו החזר השקעה לצורכי מס.

  לתשומת ליבך: שותפויות רבות מגדירות ניכוי מס פדרלי ומדינתי שבוצע מטעמך במהלך השנה כחלוקת כספים . לפיכך על מנת לוודא כי הסכום המופיע בסעיף 19 תואם לסך ההכנסות שנתקבלו על ידך יש לסכום את סך התשלומים שהתקבלו לחשבון הבנק וסך ניכוי המס במקור שבוצעו עבורך על ידי השותפות.

  1. מידע אינפורמטיבי

  לרוב, יש לבדוק אם ההכנסה המוגדרת בסעיף 1,2 בטופס K-1 עומדת  בתקנת סעיף  199A לפקודת המס  (Qualified Business Income Deduction )  מאפשרת ליחידים* להכיר בהוצאה של 20% מהרווח הנוצר במסגרת פעילות עסקית ( הכולל הכנסות משכר דירה ) המנוהל באופן ישיר או באמצעות ישות שקופה לצורכי מס ( כדוגמת LLC או LP ).

  1. מס זר ( foreign tax )

  קבלת זיכוי עבור מס ששולם מחוץ לתחומי ארה"ב. במקרה כזה יש לוודא מהי ההכנסה שהופקה מחוץ לתחומי ארה"ב לצורך ביצוע חישוב המס בצורה נכונה.

  ניכוי מס במקור לאזרחים זרים ( טופס 8805 ) – מה עלייך לדעת

  חוקי המס של ארצות הברית קובעים כי:

  1. אזרח ישראל או חברה ישראלית בעלי הכנסות בארצות הברית, מחויבים בדיווח שנתי על הכנסות אלו לרשויות המס בארצות הברית.
  2. כל שותפות בארצות הברית מחויבת בביצוע ניכוי מס במקור ברמה הפדרלית על רווחי השותף שאינו בעל אזרחות אמריקאית.

  בסוף שנת המס, כל משקיע מקבל מהשותפות שני טפסים: טופס K-1, שהינו סיכום ההכנסות וההוצאות של השותף, וטופס 8805, המהווה אסמכתא לניכוי המס במקור שביצעה השותפות.

  מדוע מחייב ה-IRS שותפויות בביצוע ניכוי מס מקסימלי במקור לשותפים זרים?

  לרשות המס האמריקאית אין יכולת להבטיח כי המשקיע הזר אכן יגיש את דוח המס בהתאם לחוק. גביית תשלומי מס עודפים במקור מאפשרת לרשות המס ליצור תמריץ למשקיע הזר להגשת דוח המס, שכן באמצעות הגשת הדוח הוא יהיה זכאי, לרוב, לקבלת החזרי מס.

  ניכוי מס במקור לאזרחים ישראלים על ידי שותפות אמריקאית – טופס 8805

  בהתאם לדיני המס בארה"ב   (סעיפים 1446(a) ו-IRC), מחויבת שותפות אמריקאית לבצע ניכוי מס מקסימלי* במקור על רווחים הנובעים מאחזקות נדל"ן בארה"ב לשותפים זרים שאינם אזרחים או תושבי ארה"ב (U.S Person)

  • מדוע מחייבות רשויות המס לבצע ניכוי מס במקור משותפים זרים?

  מאחר ואין לרשויות המס האמריקאית יכולת מעשית להבטיח את תשלום המס בו מחוייב המשקיע הזר על הרווח שהפיק כתוצאה מהשקעתו , גביית מס עודף במקור יוצרת תמריץ למשקיע הזר להגיש דוח מס וזאת בכדי לממש באמצעותו את זכאותו לקבלת החזרי מס.

  • מי נחשב שותף "זר" לצורכי מס?

  על פי חוק כל יישות (חברה או יחיד) שאינם אזרחים אמריקאים או תושבי ארה"ב ייחשבו כ- Nonresident alien ( אזרח "זר") לצורכי מס בארה"ב.

  • מהו אחוז ניכוי המס הפדראלי במקור?

  שיעורי ניכוי המס במקור נעים בין 20%-37% כתלות בסוג המשקיע (חברה או יחיד) וסוג הרווח (הוני או פירותי).

  א. ניכוי המס  מחברה יהיה בשיעור 21% מההכנסה, ללא תלות בסוג ההכנסה.

  ב. ניכוי המס מיחיד

  • בגין הכנסה משכירות (רווח "פירותי"):  37% מההכנסה
  • בגין הכנסה מרווח הוני:  20%-25% כתלות בפחת* שנצבר לאורך תקופת אחזקת הנכס.
  • מהו אחוז ניכוי המס במקור ברמה המדינתית ( States ) בארה"ב?

  שיעור ניכוי המס משתנה בין סטייט לסטייט. ישנם סטייטים (כגון פלורידה או טקסס) שאין ניכוי מס כלל.

  • האם המס שנוכה ממני במקור הוא המס שאצטרך לשלם בפועל?

  ממש לא! ברוב המקרים  אחוז ניכוי המס  במקור גבוה בצורה משמעותית מאחוז חבות המס הריאלי שיחושב עם הגשת  דוח המס השנתי ולפיכך המשקיע צפוי לקבלת החזרי מס משמעותיים עם הגשת דוח המס.

  • כיצד מחושבת ההכנסה  שעל בסיסה ינוכה המס במקור?

  על פי חוק , ניכוי המס יתבצע בהתאם לרווח החשבונאי שחושב לאותה שנת מס בלבד ללא התייחסות להפסדים חשבונאיים שנוצרו בשנים עברו.

  •      האם ניתן להימנע או לצמצם  את סכום ניכוי המס במקור?

  עקרונית כן , במידה והנישום צבר הפסדים חשבונאיים טרום שנת המימוש ניתן למלא טופס 8804-C  שנועד למקרה זה,  אולם מימוש אפשרות זו מורכב מאוד וגורר סיכונים העלולים לכלול קנסות ועונשים אחרים במקרים של טעויות, אפילו בתום לב!

  • כיצד אוכל לקבל את החזר המס המגיע לי?

  קבלת החזרי המס העודפים יתקבלו במסגרת הגשת דוח המס השנתי לרשויות המס בארה"ב. ניתן לקבל את החזרי המס בצ'ק לכתובת מגוריכם או בהפקדה ישירה

  מהם היתרונות בהגשת דו"ח מס שנתי?

  1. קבלת החזרי מס על תשלום עודף שהתבצע במסגרת ניכוי המס במקור:ניכוי המס המתבצע על ידי השותפות גבוה בהרבה מחבות המס הריאלית המחושבת במסגרת הגשת דו"ח המס השנתי, וכך גדלים סיכויו של המשקיע הישראלי לזכאות להחזרי מס משמעותיים.
  2. זכאות למדרגות מיסוי מועדפות על רווחי הון:רמת המיסוי המקסימלית ליחיד עבור מימוש רווחי הון של נכסים שהוחזקו מעל לשנה (Long term capital gain) הינה 20%, וברוב המקרים היא פחותה במידה משמעותית.

  נשמח לסייע לך במתן מענה לשאלות בנושא זה או בכל נושא רלוונטי אחר הנכלל בשירותינו.

  לצורך זה ניתן ליצור עמנו קשר בשעות פעילות המשרד בימים א-ה, בין השעות 09:00-18:00.

  שתף

  זקוקים לייעוץ מס מקצועי?

  השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

   עוד בנושא

   תרומה לקהילה

   אנחנו, ב-VirtueTax מאמינים כי מעבר להצטיינות במתן שירותים מקצועיים ללקוחותינו, עלינו לסייע ולתמוך באותם אלה בחברה הישראלית שלא שפר גורלם.
   בחזוננו, משלבים את ידיהם יחדיו הגורמים העסקיים והגופים החברתיים , ופועלים מתוך תחושת שליחות משותפת במטרה לקדם את כלל החברה הישראלית על כל רבדיה ומגזריה.
    אי לכך, יש לנו מחוייבות עמוקה הן לנזקקים בחברה הישראלית, והן לגופים התנדבותיים המתמקדים בסיוע להם.
   במסגרת פעילות זו רוכשת החברה מוצרי מזון, אורזת, ומחלקת אותם לנזקקים בשיתוף פעולה עם אירגונים כגון "העמותה לתפנית בחינוך".
   תחום פעילות נוסף מתמקד בהעברת סכומים כתרומה לכלביות כגון "ירושלים אוהבת חיות" , ו- "מטה יהודה אוהבת חיות".
   אנו מאמינים כי מעורבותינו הפעילה במרחב החברתי הכללי ורגישותנו החברתית למצוקות רבים מבניו , מעניקה לא רק שירות חשוב לקהילה, אלא גם תפקוד קבוצתי משופר לצוותים המקצועיים שלנו.
   המשך קריאה

   לשיחת ייעוץ לחץ כאן
   1
   Scan the code
   היי, כיצד נוכל לעזור?
   דילוג לתוכן