נייד : 054-7299749

משרד : 072-2520100

זקוקים לייעוץ מס מקצועי?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  האם אתה מחויב בהגשת דוח מס?

  דוחות מס אמריקאים

  במסגרת מאמר זה נתייחס לשני היבטים משמעותיים הנוגעים לדיווחי המס בארה"ב והנגזרות המיסוייות הנובעות מכך :

  1. מבנה דוח המס (טופס 1040) – הכולל דגשים מיסויים לגבי כל חלק.
  2. מהם הקריטריונים להגשת דוח המס – בהתאם למצבך האישי כולל מצבים בהם כדאי להגיש את הדוח גם אם לא נדרשת לעשות זאת.

   

  סוגי דוחות מס מסדרת 1040

  טופס 1040 הינו הטופס המרכזי בדוח המס, המשמש עבור אזרחים אמריקאים או תושבי ארה"ב לצורך דיווח והגשת דוח המס השנתי שלהם.

  ישנם ארבעה סוגים של טפסי 1040:

  א. טופס 1040: הטופס עם השימוש הרב ביותר על ידי אזרחים/תושבי ארה"ב. טופס זה מכיל את כלל ההכנסות של משלם המיסים באותה השנה, וכן את חישוב המס הנדרש לתשלום או ההחזר המגיע עבור אותה השנה.

  ב. טופס 1040-SR : טופס זה מיועד לאזרחים מעל גיל 65. טופס זה כמעט זהה לטופס 1040 ועיקר השוני שלו בבולטות הפונט והטבלה לצורך חישוב ה-Standard deduction שמסייע בקביעת חבות המס הסופית.

  ג. טופס 1040-NR : טופס זה מיועד לnon-resident aliens, כלומר אנשים שאינם אזרחים אמריקאים או תושבי ארה"ב, והוא ארוך יותר במספר עמודים מהגרסאות האחרות של טופס 1040.

  ד. טופס 1040-X: טופס זה מיועד למי שזקוק לבצע שינויים בדוח המס שלו אחרי שכבר הגיש טופס 1040 עבור אותה השנה.

   

  הטופס 1040 מחולק לשני עמודים ומספר Schedules (על פי צורך) בהם בא לידי ביטוי הדיווח על הכנסתך והוצאות המוכרות לצורכי מס.

   

  מהי מטרת טופס 1040 ומה המבנה שלו?

  טופס 1040 משמש את משלמי המיסים לחישוב ההכנסה החייבת במס ואת המס על הכנסה זו. הטופס 1040 בנוי מהחלקים הבאים:

  חלק א –  פרטים אישיים – הכוללים שם פרטי שלך ושל בת/ן הזוג שלך , מספרי ביטוח לאומי וכתובת מגורים.

  חלק ב – סטטוס הגשה – הכולל את הסטטוס המשפחתי שלך.

  חלק ג – רישום  הנתמכים בבעלותך והפרטים האישיים שלהם ( לרוב ילדים בעלי אזרחות אמריקאית שעדיין נחשבים כנתמכים לצורכי מס).

  חלק ד – חישוב "הכנסה גולמית" (Total income):  כאזרח אמריקאי עלייך לדווח על הכנסתך העולמית כך שההכנסות שיתקפו במסגרת הדיווח בטופס 1040 יחילו את כלל הכנסותייך העולמיות ללא תלות במיקום הפקת ההכנסה. חישוב ההכנסה "הגולמית"  מתבצע על ידי סכימת כלל ההכנסות מסעיפים 1-9.

  המספר המתואר בסעיף 8 בטופס 1040 נלקח מתוך סכימת ההכנסות שמופיעות ב- schedule 1  סעיף 10.

  סוגי הכנסות החייבות במס כוללות בין השאר:

     • הכנסה משכר עבודה
     • הכנסה מריבית
     • הכנסה מדיבידנד
     • הכנסה מהחזרי מס ממדינות שונות בארה"ב
     • הכנסה כעצמאי
     • הכנסה מרווחי הון
     • הכנסה מפנסיה
     • הכנסה משכר דירה
     • הכנסה מביטוח לאומי
     • כל הכנסה אחרת שאינה בהנ"ל.

  לתשומת ליבך : במסגרת Schedule 1 ובאמצעות שימוש בטופס 2555 ניתן לבצע "החרגה ממס" (foreign exclusion) של הכנסה אקטיבית שהופקה מחוץ לתחומי ארה"ב (כשכיר או כעצמאי) על פי הקריטריונים שנקבעו לפי פקודת המס. כל שנה רף ההכנסה שניתן להחריג עולה (לדוגמא: בשנת המס 2022 רף ההכנסה המקסימלי  שהיה ניתן  להחריגו עמד על  $120,000).

  לדוגמא: במידה וההכנסה שהפקת משכר עבודה בשנת 2022 היה $100,000 ועמדת בקריטריונים של  שימוש בטופס 2555 והחרגת את כלל הכנסה זו  בפועל רמת ההכנסה החייבת במס תהיה אפס (שכן כלל ההכנסה הוחרגה לצורכי מס).

  חלק ה – ביצוע התאמות במס ( Adjustments to income ) באמצעות מילוי Schedule 1 part II

  מטרת טופס זה היא להכיר בהוצאות מוכרות לצורכי מס לצורך הפחתת ההכנסה החייבת במס.

  להלן מספר דוגמאות להוצאות מוכרות לצורכי מס:

    • הפרשה לפנסיה בארה"ב (IRA).
    • הכרה במחצית מתשלומי הביטוח לאומי הנדרשים בתשלום במסגרת הגשת הכנסה כעצמאי/ת.
    • הכרה בהוצאות ריבית כחלק מהלוואה שנלקחה עבור מימון לימודים.
    • הוצאות מעבר.
    • תשלום מזונות.

   

  חלק ו  – הפחתת ההכנסה החייבת במס על ידי  שימוש באחת משתי מהאופציות הבאות:

    • standard deduction (ניכוי סטנדרטי) – המהווה סכום קבוע בהתאם למצב המשפחתי
    • itemized deductions (ניכוי פרטני בהתאם לסוג ההוצאה) –  המדווח במסגרת מילוי  Schedule A .
     הוצאות שניתן לכלול לדוגמא בitemized deductions הן הוצאות ריבית עבור משכנתא שנלקחה בארה"ב , מיסים מדינתיים בארה"ב  , תשלומי ארנונה , תרומות וכו' .

  לתשומת ליבכם : החוק מתיר הכרה של עד $10,000 ליחיד בהוצאות המשויכות כ- Itemized deduction .

  חלק ז – חישוב המס המגיע – חישוב המס במגיע טרום הכרה בזיכויים לצורכי מס.

  חלק ח – חישוב הזיכויים המאפשרים את הפחתת חבות המס (Non refundable credits) – זיכויים  אלה אינם יכולים להתקבל כהחזר כספי אלא רק להפחית את חבות המס שנקבעה לפני כן על פי סעיף 7.

  דוגמאות לזיכויים מסוג זה הינם:

    • זיכוי במס זר ששולם ( foreign tax credit ) – עבור מס ששולם בישראל ניתן לקבל זיכוי מלא כנגד המס שמחושב בארה"ב
    • זיכוי על הוצאות ילדים מוכרות
    • זיכוי על הוצאות לימודים

  חלק ט – חישוב מיסים "אחרים" (Other taxes)  – סוגי מס אלו מתווספים לחישוב מס ההכנסה שחושב בחלק ז. לא ניתן לקבל זיכוי כנגד Non refundable credits .

  חלק י – חישוב הזיכויים המאפשרים את הפחתת חבות המס (refundable credits) – זיכויים  אלה מאפשרים קבלת החזר כספי מעבר לחבות המס שנקבעה לפני כן על פי סעיף 7.

  דוגמאות לזיכויים מסוג זה הינם:

    • תשלום עבור ילדים בעלי אזרחות אמריקאית ( Refundable child tax credit )
    • תשלום עבור הוצאות שכר לימוד מוכרות ( American opportunity credit )
    • ניכוי מס במקור ( Federal withholding tax )

   

  מה הם ה Schedules השונים בהם משתמשים בדוח 1040?

  למרות שטופס 1040 יחסית קצר, ישנם מספר Schedules, טפסים נוספים, שכל אחד מהם עוזר לחשב פריטים ספציפיים שיש להשתמש בהם בדוח 1040.

  • Schedule 1: טופס זה משמש לדיווח סוגים נוספים של הכנסות או התאמות נפוצות מעבר למה שמדווח ישירות בטופס 1040. דוגמאות לפריטים המדווחים דרך Schedule 1 כוללות דמי מזונות, רווח או הפסד הקשורים בנדל"ן, דמי אבטלה, הכנסה מעסק וכו'.
  • Schedule 2: טופס זה משמש לדיווח מיסים נוספים, ומחולק לשני חלקים. החלק הראשון מדווח על צורת מיסוי הנקראת alternative minimum tax(AMT) והתאמות מס נוספות הקשורות בעיקר לביטוח רפואי בארה"ב. החלק השני מדווח על מיסים כגון self-employment taxes (הכוללים תשלומי social security שמשלמים עצמאיים דרך דוח המס), net investment income tax (NIIT) שהוא מס לבעלי הכנסה גבוהה על הכנסות פסיביות, ומיסים מיוחדים נוספים.
  • Schedule 3: טופס זה משמש לדיווח על קרדיטים ותשלומים נוספים, ומחולק גם הוא לשני חלקים – refundable credits(קרדיטים אותם ניתן לקבל כהחזר מס) ו non-refundable credits (קרדיטים בהם ניתן להשתמש רק מול חבות מס בדוח 1040). הקרדיטים המופיעים בטופס זה כוללים קרדיטים עבור ילדים ועבור הוצאות ילדים, יתר מס ששולם בשנה קודמת והועבר לשנה הנוכחית, ועוד.
  • Schedule A: טופס זה משמש להזנה וחישוב של הitemized deductionsאותם הזכרנו קודם.
  • Schedule B: טופס זה משמש לדיווח על רווח מריביות ודיבידנדים כאשר רווח זה גדול מ$1500.
  • Schedule D: טופס זה משמש לדיווח רווח או הפסד הון מהשקעות.
  • Schedule E: טופס זה משמש לדיווח על רווח או הפסד משכירות נדל"ן, תמלוגים, שותפויות, חברות, עזבונות, נאמנויות וגופים נוספים.
  • Schedule C: טופס זה משמש לדיווח על רווח והפסד מעסק עצמאי.
  • Schedule SE: טופס זה משמש לחישוב self-employment taxesעבור מי שהרוויח לפחות $400 מעיסוקו כעצמאי.
  • 8812: טופס זה משמש לדרישה של החזרי הילדים. אם מגיע לך החזר מס הנובע מקרדיט הילדים, נשתמש בטופס זה לחישוב ההחזר המגיע.

   

  האם אתה מחויב בהגשת דוח מס?

   

  לצורך מענה על שאלה זו ראשית, יש להבין כיצד  שיטת המיסוי בארה"ב עובדת.

  בארה"ב, בניגוד לישראל ורוב המוחלט של שאר המדינות המדינות בעולם אזרח אמריקאי או תושב ארה"ב ( בעל גרין קארד ) מחוייב בדיווח על הכנסתו העולמית גם אם אינו נחשב תושב ארצות הברית לצורכי מס.
  קרי: אזרח ארצות הברית המתגורר בישראל מחוייב בדיווח גם על הכנסותיו מישראל וגם על הכנסותיו בארה"ב (או מכל מדינה אחרת) באמצעות הגשת דוח מס בארה"ב (דוח מס אמריקאי).

   

  מהם הקריטריונים להגשת דוח מס בארה"ב?

   • שכירים:

  על פי חוק, ישנם  קריטריונים מרכזיים המסייעים לקבוע האם הינכם מחוייבים בהגשת דוח מס בארה"ב (Tax return) בשנה ספציפית בתור אזרחים אמריקאים:

     1. רמת הכנסה שנתית מכל מקורות הכנסתכם העולמיות.
     2. מצב משפחתי.
     3. גיל.

  לקבלת הקריטריונים המדויקים לצורך קביעה אם חלה עלייך חובת הגשת דוח מס בארה"ב אנא לחץ כאן.

  לדוגמא: אם בסוף שנת 2022 היית רווק/ה, מתחת לגיל 65 וכלל הכנסתך היה גבוה מ-$12,950 את/ה מחוייבים בהגשת דוח מס בארה"ב (דוח מס אמריקאי) לאותה שנה.

   • עצמאים:

  על פי חוק אזרח אמריקאי שהינו עצמאי ומתגורר בישראל המרוויח בשנה קלנדרית לאחר קיזוז הוצאותיו מעל $400 מחוייב בהגשת דוח מס שנתי.

   

  לנוחיותכם להלן טבלה המסכמת את עיקרי הקריטריונים הנ"ל :

  היבטים משמעותיים הנוגעים להגשת דוחות מס בארה"ב:

   

  1. רמת הכנסה מינימלית פטורה ממס – לכל אזרח אמריקאי ישנה רמת הכנסה מינימלית פטורה ממס הבאה לידי ביטוי במצבו המשפחתי ומספר הנפשות במשפחה הנכללים דיווח

  לדוגמא: בשנת המס 2022 ליחיד אשר הינו רווק מתחת לגיל 65 ישנה רמת הכנסה פטורה של $12,950.

  1. אמנת המס בין ישראל לארה"ב מונעת כפל מיסי – כל תשלום מס שבוצע בישראל מתקזז כנגד חבות מס שחושבה בארה"ב לאותו סוג הכנסה. קרי: רק במידה ואחוז המס בארה"ב גבוה יותר מאחוז המס בישראל לאותו סוג הכנסה ישנה אפשרות של תשלום הפרשי המס על ידי האזרח האמריקאי.
  2. ניצול פטור הקבוע בחוק האמריקאי– הכנסה מיגיעה אישית (קרי: ממשכורת או הכנסה כעצמאי) עד $112,000 פטורה ממס בארה"ב בתנאים מסוימים נכון לשנת המס 2022.
  3. הגשת דוח המס אינה קובעת שהינך חייב/ת במס– ייתכן והינך זכאי/ת להחזר מס או לחילופין אינך חייבת/ת במס כלל.
  4. קבלת החזרי מס (Refundable credits)– ישנם אזרחים אמריקאים רבים המקבלים החזרי מס משמעותיים עם הגשת דוח המס השנתי גם אם מעולם לא שילמו מס בפועל. החזרים אלו מוגדרים בחוק ב- Refundable creditsוניתנים על פי עמידה בקריטריונים שהוצבו על ידי רשות המס בארה"ב. רבים מהאזרחים האמריקאים המתגוררים בישראל כלל אינם מודעים לזכאותם ובכך מפסידים תשלומים ניכרים.
  5. ביצוע תשלומי ביטוח לאומי– לצורך זכאות לתשלומי פנסיה מהביטוח הלאומי בארה"ב על האזרח האמריקאי להשלים 40 רבעונים (10 שנים) של תשלומים במהלך חייו. לרוב, על האזרח האמריקאי המתגורר בישראל לבצע את ההפרשה באמצעות הגשת דוח המס תחת self-employment tax. אי ביצוע התשלום עלול לפגוע בזכאותך להחזר ו/או להקטין את הפנסיה המגיעה לך.
  6. חובות דיווח מורחבות– ישנם מקרים ספציפיים בהם ישנה חובת דיווח נרחבת בדוח המס.

  לדוגמא: במידה והיה לך מעל $200,000 בחשבונות המוחזקים מחוץ לתחומי ארה"ב ישנה חובת דיווח נרחבת תחת טופס 8939.

  1. הגשת הדוח באיחור– החוק קובע כי במידה ואינכם חייבים במס לא יחולו קנסות או עונשים על הגשה מאוחרת.

   

  שימו לב כי ברוב המוחלט של המקרים אין חבות מס בפועל לאזרחים אמריקאים שהכנסתם מושגת מחוץ לתחומי ארה"ב  ולפיכך הגשת הדוחות בהתאם לחוק מומלצת וכדאית.

   

  לכל שאלה נוספת ניתן לפנות בשעות פעילות המשרד בין השעות 9:00-18:00 ונשמח לעמוד לשירותך בכל נושא הנכלל בשירותינו.

   

  אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. אין להעתיק או לעשות כל שימוש בתכני האתר לכל מטרה אחרת מלבד שימוש פרטי, לא מסחרי, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מבעלי virtue tax.

  שתף

  זקוקים לייעוץ מס מקצועי?

  השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

   עוד בנושא

   תרומה לקהילה

   אנחנו, ב-VirtueTax מאמינים כי מעבר להצטיינות במתן שירותים מקצועיים ללקוחותינו, עלינו לסייע ולתמוך באותם אלה בחברה הישראלית שלא שפר גורלם.
   בחזוננו, משלבים את ידיהם יחדיו הגורמים העסקיים והגופים החברתיים , ופועלים מתוך תחושת שליחות משותפת במטרה לקדם את כלל החברה הישראלית על כל רבדיה ומגזריה.
    אי לכך, יש לנו מחוייבות עמוקה הן לנזקקים בחברה הישראלית, והן לגופים התנדבותיים המתמקדים בסיוע להם.
   במסגרת פעילות זו רוכשת החברה מוצרי מזון, אורזת, ומחלקת אותם לנזקקים בשיתוף פעולה עם אירגונים כגון "העמותה לתפנית בחינוך".
   תחום פעילות נוסף מתמקד בהעברת סכומים כתרומה לכלביות כגון "ירושלים אוהבת חיות" , ו- "מטה יהודה אוהבת חיות".
   אנו מאמינים כי מעורבותינו הפעילה במרחב החברתי הכללי ורגישותנו החברתית למצוקות רבים מבניו , מעניקה לא רק שירות חשוב לקהילה, אלא גם תפקוד קבוצתי משופר לצוותים המקצועיים שלנו.
   המשך קריאה

   לשיחת ייעוץ לחץ כאן
   1
   Scan the code
   היי, כיצד נוכל לעזור?
   דילוג לתוכן